Selecteer een pagina

Kracht, zachtheid, dominantie en leiderschap

Kracht, zachtheid, dominantie en leiderschap

Hoe krijg je het voor elkaar

 

Een van de meest gekoesterde misvattingen in de wereld van gedragscoaching met paarden is, dat men het paard zou moeten domineren om iets van hem/haar gedaan te krijgen. Dat het paard moet ‘weten wie de baas is’. En door de coachee te leren hoe die moet drammen, dreigen en overbluffen zou deze dan ‘in z’n kracht komen’. Mijn opvatting is, dat we deze redenatie mogen laten waar ze is: in fabeltjesland.

 

Dominantie

Dominantie is: je doet wat ik zeg en zo niet, dan heb je een probleem.

Ja, dat werkt wel. Eventjes. En het werkt alleen naar beneden, niet op gelijk niveau of naar boven. Dominantie naar beneden heeft wel effect; je kunt bijvoorbeeld een productieafdeling best aan het werk houden door het zaaien van angst. Als puntje bij paaltje komt dan word je natuurlijk onmiddellijk in de steek gelaten door alle mensen die je bang hebt gemaakt.

 

En bij paarden?

Een paard reageert op een poging tot dominantie ongeveer hetzelfde: ‘Ik probeer zoveel mogelijk afstand te houden tussen de dominante en mezelf.’ Het paard ervaart de acties van de dominante mens als onaangenaam, en zou het liefste willen weglopen.

We kunnen natuurlijk een hek neerzetten om het paard bij ons te houden, maar als we toenadering zoeken is het paard ‘niet thuis’.

 

De dominante heeft slaven

Het is mogelijk om mensen, net als paarden, tot slaaf te maken. Met slaaf zijn bedoel ik dat deze persoon bij het niet volgen van opgelegd gedrag een sanctie kan verwachten. Of dat er een soort onzichtbare dreiging is: het loopt niet goed met je af als je niet gehoorzaamt.

Wij mensen zijn in sommige opzichten een stuk inconsequenter dan paarden.

Wij gehoorzamen een ‘baas’ niet alleen uit angst voor sancties, maar ook gedachtenloos, bijvoorbeeld omdat hij/zij benoemd is tot onze directe leidinggevende.

Bij paarden is dat anders: Je kunt een dominant paard, of het sukkeltje van de kudde, best tot ‘chef’ benoemen. Maar geen paard zal hem volgen.

 

Leiderschap

Leiderschap is: voorop lopen. De leiding krijg je; meestal kun je niet de leiding eenzijdig ‘nemen’. Misschien voelt het alsof je dit wel kunt doen, maar dan is er sprake van dat je al eens hebt ‘bewezen’ dat je kunt leiden. Degenen die volgen weten dat de leider een duidelijk doel voor ogen heeft, waar zij dat niet helemaal hebben. Bij een leider is geen spoor van bedreiging aanwezig. Er is uiterlijke kracht en innerlijke zachtheid of, bij sommige leiders, uiterlijke zachtheid en innerlijke kracht. En dit is het allerbelangrijkste: zowel de kracht als de zachtheid zijn bij een leider authentiek.

 

De Paardencoach

 

De kracht van je energie

De kracht van je energie

Hoe krijg je het voor elkaar
De leidende merrie

In een kudde paarden zijn twee soorten energie gemakkelijk waar te nemen. Er is een leidende energie en een drijvende. Even kort door de bocht: Je kunt stellen dat de leiding van een groep paarden – in het wild – berust bij een oudere merrie. Door haar ervaring weet ze waar gegraasd kan worden, waar water is et cetera. De leidende merrie wordt gevolgd omdat ze uitstraalt dat ze weet wat ze wil en waar dat te vinden is.  Dat is de reden dat de kudde haar volgt.

De drijvende hengst

De taak van de alfa hengst is – behalve het zorgen voor nakomelingen – het beschermen van de kudde. Als er gevaar dreigt in de vorm van hongerige roofdieren, zal de alfa hengst de kudde in beweging zetten door haar op te drijven. Dat gaat zo: de hengst bespeurt het gevaar, steekt zijn hoofd in de lucht en begint te lopen. Steeds sneller. Hierbij drijft hij de kudde op, tot die er in galop vandoor gaat. Is het gevaar voorbij – omdat het roofdier de achtervolging heeft opgegeven, of omdat het traagste paard door hem is gegrepen – dan vertraagt de hengst. De kudde merkt dit en zal ook langzamer gaan lopen, totdat de rust is weergekeerd en iedereen kan gaan grazen.

Taakverdeling

Je kunt dus zeggen dat de merrie de leidende kracht heeft en de alfa hengst de drijvende kracht. Of: de hengst duwt, de merrie trekt. Bij paardencoaching op gedragsniveau kunnen we, als dat in de sessie past, kijken welke energie de coachee het beste ligt. Sommige mensen zitten prima in hun drijvende energie. Anderen kunnen goed leiden. En weer anderen kunnen het allebei.

Beide energiesoorten zijn nodig

Is leidende energie beter dan drijvende? Soms heb ik de indruk dat een coachee die in de rol van de drijvende hengst is, een zekere tegenzin heeft. Het drijven wordt dan vaak zwak en niet overtuigend. Het ‘duwen’ ligt iemand dan niet zo. Het is interessant dat het ook voorkomt dat iemand die als leider duidelijk en krachtig is, als drijver een overmatig actieve, bijna meedogenloze actie toont. Dus blijft drijven tot het paard in galop door de bak gaat en dan nog niet weet van ophouden.

Kracht met zachtheid

Noch de leidende kracht van de merrie, noch de drijvende kracht van de hengst hebben te maken met agressie. Het zijn krachten die elkaar aanvullen. Als we tijdens de coaching onze drijvende kracht gaan oefenen zijn er geen roofdieren in de buurt, dus het grimmige effect dat het drijven in de natuur zou kunnen hebben is er niet. Alleen als we onbewust een beeld hebben van ‘duwen’ als iets agressiefs, dan zullen we dit vermijden of juist overdrijven. Maar dit Is niet nodig. Je kunt je duwende kracht in actie brengen  zonder agressie.

Je eigen energie leren kennen en gebruiken? Personal coaching met paarden.

De paardencoach

Hoe krijg je het voor elkaar

Hoe krijg je het voor elkaar

Hoe krijg je het voor elkaar

‘Ik heb me de hele dag een slag in de rondte gewerkt en ik heb eigenlijk niet echt iets gedaan’. Dat is een zin die veel mensen bekend zal voorkomen.
Waarschijnlijk hebben we juist wel veel gedaan, maar er is niet het gewenste resultaat uit gekomen. Je hebt je ingespannen, je bent doodmoe, maar er is niets veranderd.
Zoals wanneer je een kuil zou graven en deze vervolgens weer zou dicht gooien.

Om iets gedaan te krijgen zijn – minimaal – drie voorwaarden nodig

  • Intentie
  • Richting
  • Energie

Bij doelloos geneuzel – en wie neuzelt er niet af en toe doelloos – is minstens één van deze ingrediënten niet aanwezig.

Intentie zonder richting en energie is weinig meer dan passiviteit

Soms doe je heel veel… in je hoofd. Dat kan aanvoelen alsof je ergens mee bezig bent, maar de waarheid is natuurlijk dat je dat wel hoopt, maar dat er niets in beweging komt.
Je wilt een boom planten om meer schaduw in je tuin te krijgen. Je weet welke boom het meeste schaduw gaat geven, namelijk een lindeboom. De plek heb je uitgezocht, maar je moet nog checken waar de schaduw precies gaat vallen. In je gedachten heb je hem al geplant, en alle moeilijkheden doorleefd die je misschien zult tegenkomen.

Richting zonder intentie en energie bereikt haar doel niet

Je weet precies welke kant je op wilt. Maar op de een of andere manier gebeurt er niets. Intentie is een mindset. Zonder intentie kan er niet voldoende kracht worden opgewekt om dingen gedaan te krijgen.
Je hebt een boom gekocht (wat voor soort? Oeps, niet echt op gelet) en een schep en compost. Je komt erachter dat de boom die je hebt gekocht juist een kleine kroon krijgt, dus weinig schaduw zal geven. De boom blijft in een hoek staan, bij de schep en de zak met compost. Je bedenkt zuchtend dat je ook geen verstand hebt van bomen planten.

Energie zonder intentie en richting ontaardt in chaos

Hyperactieve personen praten veel, maken veel gebaren en trekken alle aandacht naar zich toe. Tijdens een feestje is dit heel leuk, maar als je werk hebt dat gedaan moet worden dan kan zo iemand je behoorlijk uitputten.
Je hebt een boom gekocht en omdat je geen schep hebt en de bouwmarkt niet open is ga je met je handen ergens een gat graven. Al je nagels breken, je knieën zitten onder de modder, de grond is te hard, en het gat wordt niet breed en diep genoeg om de boom te planten. Je partner komt kijken en wijst je erop dat de boom op deze plaats z’n schaduw in de tuin van de buren gaat werpen.

Bij het werk met de paarden kun je zelf gemakkelijk constateren of alle voorwaarden er zijn die je nodig hebt om iets te bereiken. Paarden laten het meteen merken als er geen intentie, richting of energie genoeg is om iets te doen. Dan merk je ook dat lichaamstaal alleen werkt als er intentie, richting en energie achter zitten. Dit alles heb je niet nodig om een computer of auto te bedienen. Wel om jezelf, andere mensen of een paard effectief aan het werk te zetten.

De Paardencoach