Selecteer een pagina

De kracht van je energie

Hoe krijg je het voor elkaar
De leidende merrie

In een kudde paarden zijn twee soorten energie gemakkelijk waar te nemen. Er is een leidende energie en een drijvende. Even kort door de bocht: Je kunt stellen dat de leiding van een groep paarden – in het wild – berust bij een oudere merrie. Door haar ervaring weet ze waar gegraasd kan worden, waar water is et cetera. De leidende merrie wordt gevolgd omdat ze uitstraalt dat ze weet wat ze wil en waar dat te vinden is.  Dat is de reden dat de kudde haar volgt.

De drijvende hengst

De taak van de alfa hengst is – behalve het zorgen voor nakomelingen – het beschermen van de kudde. Als er gevaar dreigt in de vorm van hongerige roofdieren, zal de alfa hengst de kudde in beweging zetten door haar op te drijven. Dat gaat zo: de hengst bespeurt het gevaar, steekt zijn hoofd in de lucht en begint te lopen. Steeds sneller. Hierbij drijft hij de kudde op, tot die er in galop vandoor gaat. Is het gevaar voorbij – omdat het roofdier de achtervolging heeft opgegeven, of omdat het traagste paard door hem is gegrepen – dan vertraagt de hengst. De kudde merkt dit en zal ook langzamer gaan lopen, totdat de rust is weergekeerd en iedereen kan gaan grazen.

Taakverdeling

Je kunt dus zeggen dat de merrie de leidende kracht heeft en de alfa hengst de drijvende kracht. Of: de hengst duwt, de merrie trekt. Bij paardencoaching op gedragsniveau kunnen we, als dat in de sessie past, kijken welke energie de coachee het beste ligt. Sommige mensen zitten prima in hun drijvende energie. Anderen kunnen goed leiden. En weer anderen kunnen het allebei.

Beide energiesoorten zijn nodig

Is leidende energie beter dan drijvende? Soms heb ik de indruk dat een coachee die in de rol van de drijvende hengst is, een zekere tegenzin heeft. Het drijven wordt dan vaak zwak en niet overtuigend. Het ‘duwen’ ligt iemand dan niet zo. Het is interessant dat het ook voorkomt dat iemand die als leider duidelijk en krachtig is, als drijver een overmatig actieve, bijna meedogenloze actie toont. Dus blijft drijven tot het paard in galop door de bak gaat en dan nog niet weet van ophouden.

Kracht met zachtheid

Noch de leidende kracht van de merrie, noch de drijvende kracht van de hengst hebben te maken met agressie. Het zijn krachten die elkaar aanvullen. Als we tijdens de coaching onze drijvende kracht gaan oefenen zijn er geen roofdieren in de buurt, dus het grimmige effect dat het drijven in de natuur zou kunnen hebben is er niet. Alleen als we onbewust een beeld hebben van ‘duwen’ als iets agressiefs, dan zullen we dit vermijden of juist overdrijven. Maar dit Is niet nodig. Je kunt je duwende kracht in actie brengen  zonder agressie.

Je eigen energie leren kennen en gebruiken? Personal coaching met paarden.

De paardencoach